Poliția Cluj scoate la concurs 20 de locuri de muncă


Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj, organizează concurs pentru ocuparea a 20 de posturi, prin recrutare din sursă externă.

Sunt disponibile următoarele posturi: 

  • trei posturi vacante de personal contractual – muncitor calificat IV la Serviciul logistic – Biroul Administrarea Patrimoniului Imobiliar și Intendență (cod COR 741307– electrician de întreținere și reparații; cod COR 818207 - fochist; cod COR 712609 – instalator instalații tehnico-sanitare și gaze) din cadrul I.P.J. Cluj;
  • două posturi vacante de personal contractual – muncitor calificat IV la Serviciul logistic – Compartimentul tehnic – reparații auto,  (cod COR 723103– mecanic auto) din cadrul I.P.J. Cluj;
  • trei posturi vacante de personal contractual – îngrijitor (cod COR 515301 – îngrijitor clădiri), unul la Serviciul logistic, unul la Poliția municipiului Cluj-Napoca și unul la Poliția municipiului Turda) din cadrul I.P.J. Cluj;
  • cinci posturi vacante de personal contractual – muncitor calificat IV la Serviciul logistic – Biroul Administrarea Patrimoniului Imobiliar și Intendență – Complex “Colina” (cod COR 512001 - bucătar - 2 posturi; cod COR 513201 - barman - 1 post; cod COR 513102 - ospătar – 2 posturi)din cadrul I.P.J. Cluj;
  • un post vacant de operator controlor date III la Serviciul rutier;
  • un post vacant de administrator II (cod COR 422401-recepționer) la Serviciul logistic – Biroul Administrarea Patrimoniului Imobiliar și Intendență – Complex “Colina”  din cadrul I.P.J.  Cluj;
  • cinci posturi vacante de personal contractual – referent II, unul  la structura Financiar - Compartimentul Secretariat, documente clasificate și arhivă și patru la Poliția municipiului Cluj-Napoca (Compartimentele Secretariat, documente clasificate și arhivă -  Biroul rutier, Secția 1 Poliție, Secția 4 Poliție si  Compartimentul Prelucrare automata a datelor de cazier judiciar, statistica judiciara si evidenta corpuri delicte) din cadrul I.P.J.  Cluj

Secția Regională de Poliție Transporturi Cluj-Napoca organizează concurs/examen în vederea încadrării, prin recrutare din sursă externă, a unui post de personal contractual, astfel: 

  • un post vacant de personal contractual – referent II la Compartimentul dispecerat, secretariat și documente clasificate și arhivă din cadrul Secției Regionale de Poliție Transporturi Cluj-Napoca.

Perioada de derulare a concursurilor este 9-18 decembrie a.c.

Înscrierile se realizează la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Cluj până în data de 26.11.2021, inclusiv, candidaţii trebuind să depună cu ocazia înscrierii documentele necesare pentru constituirea dosarului de concurs, cu excepţia fişei de aptitudine în muncă însoţită de documentele ce au stat la baza eliberării acesteia, care se depune la sediul instituţiei până la data de 08.12.2021, ora 1600. 

De asemenea, informații complete cu privire la posturile existente, programul înscrierilor, condițiile de participare, documentele necesare și modalitățile de desfășurare a concursurilor se regăsesc pe site-ul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane din I.P.J. Cluj, telefon 0749264190 și 0264/432727 interior 20087, de luni până vineri, între orele 08:00-14:00 sau pe pagina de internet a instituției: http://www.cj.politiaromana.ro./cariera/posturi-scoase-la-concurs.

Comentarii Facebook