ITM Cluj a făcut controale de amploare la firmele din județ. S-au dat amenzi de peste 106.000 lei în doar câteva zileInspectoratul Teritorial de Muncă Cluj a desfășurat o serie de controale la angajatorii de pe raza județului , în vedere identificării cazurilor de muncă nedeclarată şi verificarea modului de respectare a cerinţelor de securitate şi sănătate în muncă în domeniul construcţiilor.

Astfel, în perioada 9-13 mai 2017, inspectori de muncă, cu sprijinul jandarmilor, au efectuat controale la un număr de 50 de angajatori.

Conform reprezentanților ITM Cluj, în domeniul relaţiilor de muncă au fost sancţionaţi un număr de 10 angajatori, sau aplicate 12 sancţiuni contravenţionale din care 3 amenzi pentru munca nedeclarată, în valoare de 70.000 lei , fiind depistate 13 persoane care lucrau fără forme legale de angajare.

Au mai fost aplicate 4 amenzi în valoare de 6000 lei, pentru faptul că angajatorul nu a înmânat un exemplar din contractul individual de muncă salariatului şi pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la acordarea repausului săptămânal .

Deoarece la o societate au fost găsite un număr de 6 persoane fără a avea încheiate contracte individuale de muncă (conf.art.264, alin.3 din Codul Muncii “Constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la unu la 2 ani sau cu amendă penală primirea la muncă a mai mult de 5 persoane, indiferent de cetăţenia acestora, fără încheierea unui contract individual de muncă”), toată documentaţia care a stat la baza celor constatate se va înainta organului de urmărire penală, urmând ca acesta să procedeze la cercetarea faptei sub aspectul săvîrşirii infracţiunii.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost sancţionaţi un număr de 27 de angajatori. Numărul sancţiunilor contravenţionale a fost de 36, din care 8 amenzi în valoare de 30.000 lei.

Amenzile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost aplicate pentru: lipsa personalului desemnat şi instruit în vederea asigurării măsurilor de prim ajutor; lipsa personalului competent pentru verificarea echipamentelor de muncă înainte de utilizare; lipsa mijloacelor de protecţie colectivă pentru prevenirea căderii de la înălţime a lucrătorilor; neefectuarea examenului medical de medicina muncii anterior angajării şi periodic; necertificarea echipamentelor de muncă pentru efectuarea lucrărilor sub tensiune; nerealizarea evaluării de riscuri de accidentare şi îmbolnăvire profesională.

Cuantumul total al amenzilor aplicate de către ITM Cluj, cu ocazia campaniei în construcţii din perioada 09-13.05.2017, a fost de 106.000 lei.

Comentarii Facebook