Inspectorii de muncă din Cluj au făcut verificări în clădirile de birouri pe linie COVID-19


Inspectorii de muncă din Cluj au făcut verificări a modului de aplicare a prevederilor legale privind munca la domiciliu, telemunca, decalarea programului de lucru, securitatea și sănătatea la locul de muncă, în vederea reducerii riscului de contaminare cu COVID 19.

Principalele obiective

Identificarea angajatorilor care au mai mult de 50 de salariați și conștientizarea acestora cu privire la necesitatea implementării măsurii de individualizare a programului de lucru, a muncii la domiciliu și a telemuncii, în vederea reducerii riscului de contaminare cu Coronavirus la locul de muncă precum și pe timpul deplasării la și de la locul de muncă, precum și cu privire la asigurarea unui mediu de muncă sigur pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor;

Verificarea angajatorilor care au mai mult de 50 de salariați cu privire la aplicarea prevederilor legale privind munca la domiciliu, telemuncă, decalarea programului de lucru și securitatea și sănătatea în muncă;

Identificare și combaterea muncii nedeclarate și a neconformităților în domeniul securității și sănătății în muncă și luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării de către angajatorii controlați, a prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă;

Diminuarea consecințelor sociale și economice negative, care derivă din nerespectarea de către angajatori, a prevederilor legale aplicabile și a măsurilor dispuse;

Eliminarea neconformităților constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate și aplicarea de sancțiuni contravenționale corespunzătoare.

Rezultatele campaniei

ITM Cluj a efectuat controale  la un număr de 20 de angajatori din judeţul Cluj, domeniul de activitate majoritar fiind de servicii în tehnologia informației. Dintr-un număr total de 4123 de salariați ai celor 20 de angajatori, un număr de 3823 lucrează în regim de telmuncă/muncă la domiciliu, iar un număr de 257 au programul de muncă individualizat.  

Cu ocazia acestei campanii nu au fost aplicate amenzi, însă un număr de 11 angajatori au primit 14 avertismente pentru : lipsa instrucțiunilor proprii și instruire necorespunzătoare în ceea ce privește telemunca; neefectuarea triajului epidemiologic al lucrătorilor la intrarea în sediul unității, nerespectarea recomandărilor medicului de medicina muncii menționate în fișa de aptitudini a salariatului.

Comentarii Facebook