Comunicat de presă privind finalizarea proiectului „Dotare centru medical Gastroenterologie”


S.C. TVM MED SERV S.R.L., în calitate de beneficiar, comunică finalizarea proiectului „Dotare centru medical Gastroenterologie”, cod SMIS 110126.

Proiectul a fost finanțat prin REGIO PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014 – 2020, Axa Prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, Apelul de proiecte POR/102/2/2.

AUTORITATEA DE MANAGEMENT pentru Regio Programul Operațional Regional 2014 – 2020 este MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (MDRAP), iar ORGANISMUL INTERMEDIAR este AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST (ADR NV).

Obiectivul principal al proiectului l-a reprezentat îmbunătățirea competitivității societății TVM Med Serv S.R.L. la nivel de piață, prin creșterea productivității muncii în procesul de prestare a serviciilor medicale conform codului CAEN 8622 - Activități de asistență medicală specializată. Obiectivele specifice ale proiectului au fost: achiziționarea a 7 echipamente medicale, a 2 softuri de uz medical, a unui server de stocare rețea și a unui sistem fotovoltaic, în termen de 1 an de la încheierea Contractului de finanțare, majorarea cotei de piață de la nivelul județului Cluj cu minimum 0,5%, în termen de 1 an de la data finalizării proiectului, angajarea cel puțin a unei persoane dintr-o categorie defavorizată, în termen de 1 an de la data semnării Contractului de finanțare.

Rezultatele proiectului sunt: 7 echipamente medicale, 2 softuri de uz medical, 1 server de stocare rețea și 1 sistem fotovoltaic achiziționate; 1 persoană dintr-o categorie defavorizată angajată.

Impactul investiției la nivelul localității: s-au asigurat premisele îmbunătățirii competitivității unei întreprinderi mici și, prin urmare, ale majorării cotei de piață a acesteia la nivel local și județean; s-a asigurat creșterea numărului mediu de salariați la nivelul Municipiului Cluj-Napoca.

Valoarea totală a proiectului a fost de 5.290.384,72 lei, din care: valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR a fost de 3.174.720,06 lei.

S.C. TVM MED SERV S.R.L., Str. G-ral Traian Moșoiu, Nr. 38/A, Jud. Cluj, CP 400132, România

Telefon: 0264.598.465, Fax: 0264.439.110, E-mail: tvmmedserv@gmail.com 

Persoană de contact: Silviu Spaimoc, Manager de proiect

Macheta comunicat final_SMIS 110126_iunie-page-001.jpg

macheta tvm 2.jpgComentarii Facebook