Miercuri 22 Septembrie

Comunicat de presă privind finalizarea proiectului „Dotare centru medical Gastroenterologie”


S.C. TVM MED SERV S.R.L., în calitate de beneficiar, comunică finalizarea proiectului „Dotare centru medical Gastroenterologie”, cod SMIS 110126.

Proiectul a fost finanțat prin REGIO PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014 – 2020, Axa Prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, Apelul de proiecte POR/102/2/2.

AUTORITATEA DE MANAGEMENT pentru Regio Programul Operațional Regional 2014 – 2020 este MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (MDRAP), iar ORGANISMUL INTERMEDIAR este AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST (ADR NV).

Obiectivul principal al proiectului l-a reprezentat îmbunătățirea competitivității societății TVM Med Serv S.R.L. la nivel de piață, prin creșterea productivității muncii în procesul de prestare a serviciilor medicale conform codului CAEN 8622 - Activități de asistență medicală specializată. Obiectivele specifice ale proiectului au fost: achiziționarea a 7 echipamente medicale, a 2 softuri de uz medical, a unui server de stocare rețea și a unui sistem fotovoltaic, în termen de 1 an de la încheierea Contractului de finanțare, majorarea cotei de piață de la nivelul județului Cluj cu minimum 0,5%, în termen de 1 an de la data finalizării proiectului, angajarea cel puțin a unei persoane dintr-o categorie defavorizată, în termen de 1 an de la data semnării Contractului de finanțare.

Rezultatele proiectului sunt: 7 echipamente medicale, 2 softuri de uz medical, 1 server de stocare rețea și 1 sistem fotovoltaic achiziționate; 1 persoană dintr-o categorie defavorizată angajată.

Impactul investiției la nivelul localității: s-au asigurat premisele îmbunătățirii competitivității unei întreprinderi mici și, prin urmare, ale majorării cotei de piață a acesteia la nivel local și județean; s-a asigurat creșterea numărului mediu de salariați la nivelul Municipiului Cluj-Napoca.

Valoarea totală a proiectului a fost de 5.290.384,72 lei, din care: valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR a fost de 3.174.720,06 lei.

S.C. TVM MED SERV S.R.L., Str. G-ral Traian Moșoiu, Nr. 38/A, Jud. Cluj, CP 400132, România

Telefon: 0264.598.465, Fax: 0264.439.110, E-mail: tvmmedserv@gmail.com 

Persoană de contact: Silviu Spaimoc, Manager de proiect

Macheta comunicat final_SMIS 110126_iunie-page-001.jpg

macheta tvm 2.jpgComentarii Facebook