Centura Metropolitană a Clujului înaintează, dar lent. Indicatorii tehnico-economici apar numai în martie 2022


Proiectul TR35 - Drum TransRegio - Centura Metropolitană Cluj se află în etapa de proiectare Studiu de  Fezabilitate.  

Miercuri, 27 octombrie 2021, au fost depuse la Agenţia de Protecţie a Mediului Cluj studiile  aferente etapei de obţinere a Acordului de Mediu, respectiv: Raport privind Impactul asupra  Mediului, Studiul de Evaluare Adecvata și Studiul de Evaluare a Impactului asupra Corpurilor  de Apa.  

Pentru elaborarea studiilor de mediu au contribuit peste 30 de experţi în vederea  analizării complete a impactului generat de proiect asupra componentelor de mediu și pentru  stabilirea măsurilor adecvate care să reducă considerabil impactul proiectului asupra  habitatului uman și elementelor de biodiversitate din zona de influență a Centurii  Metropolitane Cluj.  

Astfel, a fost demarată etapa de avizare a documentaţiilor ce stau la baza obţinerii Acordului  de Mediu, etapă care va dura, conform procedurii, aproximativ 120 de zile. Aceasta include  analiza studiilor de către experţii ce fac parte din comisiile tehnice dedicate elementelor  studiate - habitat uman, biodiversitate vegetală și faună, sol, elemente forestiere, elemente  ale fluxului apelor, elemente de impact asupra schimbărilor climatice.

Tot în această etapă  procedurală se va organiza dezbaterea publica aferentă emiterii Acordului de Mediu.  

Studiul tehnic este un pas important amânat din cauza unor modificări

O altă etapă importantă a proiectului ce se apropie de maturitate în următoarele săptămâni, este finalizarea tuturor soluţiilor tehnice și adoptarea modificărilor solicitate de către CNAIR prin Comisia Tehnică pentru avizarea finală a proiectului în ce privește elementele de siguranţă a circulaţiei.

Această etapă complexă de avizare, analizează în detaliu elementele tehnice ale proiectului și anume: clasa tehnică a drumurilor, viteza de proiectare, caracteristicile geometrice în plan orizontal și vertical, vizibilitatea rutieră în lungul traseului, profilurile transversale tip, tipuri de parapete de siguranţă, panouri antifonice, semnalizarea  rutieră, amenajarea intersecțiilor și verificarea capacității de circulaţie, sistemul de  management integrat al traficului, respectiv soluţiile tehnice de iluminat exterior.  

După finalizarea celor două etape menţionate, Analiza Cost-Beneficiu, alături de  întreaga documentație a Studiului de Fezabilitate va intra în faza de aprobare a indicatorilor  tehnico-economici la nivelul CNAIR, MTI și interministerial, prin promulgarea Hotărârii de  Guvern.

După acest pas, proiectul va parcurge etapele finale: PUZ, DTAC și Exproprieri.  

Având în vedere complexitatea proiectului, pe durata elaborării soluţiilor tehnice au  intervenit elemente suplimentare, schimbări de soluţii, modificări de traseu care au implicat  reluarea etapei de avizare, modificări datorate atât constrângerilor apărute ulterior, cât și  solicitărilor instituțiilor și autorităţilor publice. Astfel, graficul de elaborare a proiectului a fost  revizuit de către echipa de proiect, iar termenul de predare a documentației complete pentru  aprobarea indicatorilor tehnico - economici este luna martie 2022. 

Drumul TR 35 - Centura Metropolitană Cluj, este cel mai complex  proiect de infrastructură rutieră integrată, la nivel metropolitan din România, proiect ce va  genera un impact major în dezvoltarea mobilității sustenabile și a consolidării economice și  sociale în Zona Metropolitană Cluj și Regiunea Transilvania.  

Date tehnice ale proiectului:  

TR 35 Centura Metropolitana Cluj: 

- 42 km de drum național cu 2 benzi pe sens, bandă de acostament și zonă mediană   Viteze de proiectare: 17 km - 80 km/h, respectiv 25 km - 100 km/h  

- 20 noduri rutiere denivelate  

- 96 poduri/pasaje cu lungime max de 1540m  

- 3 tunele din care 1 în soluție săpătură deschisă (cut & cover) în lungime de 490m și 2  în soluție de galerie cu lungime de 370m  

- 20 km de piste pentru bicicliști și micromobilitate  

- 25 de km de panouri antifonice cu amplasare pe părțile laterale și/sau median   Corelarea TR35 cu alte proiecte majore aflate în diferite stadii: PUZ Sopor, Spitalul  Regional de Urgență, Spitalul pediatric monobloc, Tren metropolitan/metrou, Deviere  Someș în zona aeroport/Apahida  

Drumuri de legatura în portofoliul CNAIR:

- 8 drumuri de legatură în lungime de 24 km  

Viteza de proiectare cuprinsă între 50 și 80 km/h  

- 2 tuneluri în soluție de galerie în lungime de 450 respectiv 310 m  

Se asigură legătura directă cu toate drumurile naționale din zona metropolitană CLUJ:  A3, DN1, DN1F, DN1N (V.O.C.E.), DN16, DN1C, V.O.C.N.E.  

- 21 poduri/pasaje cu lungime max=607m  

- 7.5 km piste pentru bicicliști și micromobilitate  

- asigurarea prin 2 căi directe a accesului la Spitalul Regional De Urgență și conexiune  directă la Spitalul pediatric monobloc.  

De asemenea, a fost inclus un proiect de impadurire (peste 80 ha) în raport de 2:1 pentru  compensarea suprafetelor forestiere afectate de proiect.  

După finalizare, acest proiect de infrastructură majoră va reduce congestia de trafic din  Zona Metropolitană Cluj, va reduce timpul de deplasare și nivelul de poluare cu noxe în zona  de influență, va crește siguranţa în mobilitatea metropolitană, va facilita deplasarea  mijloacelor de transport în comun, va asigura soluţii de deplasare optime și sigure pentru  bicicliști și micromobilitate și va asigura un nivel superior de accesibilitate și conectivitate în  Zona Metropolitană Cluj.  

Proiectul strategic TR35 - Drum TransRegio - Centura Metropolitană Cluj, aflat în faza  finală a Etapei Studiu de fezabilitate, PUZ, DTAC, Exproprieri - este dezvoltat de asocierea  EXPLAN (lider de asociere), CADSIL SRL – TRANSINVEST BUDAPEST kft. – SPECIÁTERV  ÉPITOMÉRNOKI kft.

Beneficiarul proiectului este Ministerul Transporturilor și Infrastructurii  prin CNAIR, iar beneficiari indirecți sunt UAT-urile din zona metropolitană Cluj: Cluj-Napoca,  Gilău, Florești, Apahida, Baciu, Feleacu.  

Comentarii Facebook