Cât vor câștiga angajații din birourile electorale la alegerile din 2024


Ministerul Administrației și Internelor a lansat Ordonanța de Urgență privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor comasate din 9 iunie 2024. Actul normativ prevede inclusiv sumele care vor fi alocate membrilor din Birourile electorale.

Conform Ordonanței de Urgență emise de Ministerul Administrației și Internelor, membrii birourilor electorale din România pot câștiga între 162 și 396 de lei pe zi, în timp ce cei din secțiile de votare din străinătate ar putea câștiga 660 de lei pe zi.

Personalul Ministerului Afacerilor Interne implicat în pregătirea și desfășurarea alegerilor va beneficia de o indemnizație zilnică de 396 de lei, conform proiectului Ordonanței de Urgență.

Lista de câștiguri pentru angajații birourilor electorale

 • 396 de lei pe zi de activitate pentru președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară, locțiitorii acestora și operatorii de calculator;
 • 240 de lei pe zi de activitate pentru membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară, alții decât cei prevăzuți la lit. a);
 • 396 de lei pe zi de activitate pentru președinții birourilor electorale de circumscripție județeană, ai birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București și pentru președintele biroului electoral de circumscripție a municipiului București, pentru locțiitorii acestora, precum și pentru ceilalți membri ai acestor birouri electorale;
 • 324 de lei pe zi de activitate pentru președinții birourilor electorale de circumscripție comunală, orășenească și municipală, precum și pentru locțiitorii acestora; e) 162 de lei pe zi de activitate pentru membrii birourilor electorale de circumscripție comunală, orășenească și municipală, precum și pentru locțiitorii acestora;
 • 162 de lei pe zi de activitate pentru informaticieni;
 • 162 de lei pe zi de activitate pentru personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripție, precum şi pentru statisticienii acestora, acolo unde este cazul; h) 396 de lei pe zi de activitate pentru preşedintele Biroului Electoral Central, locţiitorul acestuia şi ceilalţi membri ai Biroului Electoral Central;
 • 324 de lei pe zi de activitate pentru personalul tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central, precum şi pentru statisticienii acestuia;

Angajații birourilor electorale din străinătate vor primi indemnizații importante:

 • 396 de lei pe zi de activitate pentru președintele biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, pentru locțiitorul acestuia, precum și pentru ceilalţi membri ai acestui birou electoral;
 • 324 de lei pe zi de activitate pentru personalul tehnic auxiliar al biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, precum şi pentru statisticienii acestuia; l) 730 de lei pe zi de activitate pentru preşedinţii și locțiitorii birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate;
 • 660 de lei pe zi de activitate pentru membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate care îndeplinesc și atribuțiile operatorilor de calculator;
 • 595 de lei pe zi de activitate pentru membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate, alții decât cei prevăzuți la lit. l) şi m).

Comentarii Facebook