Anunț privind demararea proiectului „Dotare centru medical Gastroenterologie”S.C. TVM MED SERV S.R.L., în calitate de beneficiar, comunică lansarea proiectului „Dotare centru medical Gastroenterologie”, cod SMIS 110126.

Proiectul este finanțat prin REGIO PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014 – 2020, Axa Prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, Apelul de proiecte POR/102/2/2.
AUTORITATEA DE MANAGEMENT pentru Regio Programul Operațional Regional 2014 – 2020 este MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (MDRAP), iar ORGANISMUL INTERMEDIAR este AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST (ADR NV).

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea competitivității societății TVM Med Serv S.R.L. la nivel de piață, prin creșterea productivității muncii în procesul de prestare a serviciilor medicale conform codului CAEN 8622 - Activități de asistență medicală specializată. Obiectivele specifice ale proiectului sunt: achiziționarea a 6 echipamente medicale, a 2 softuri de uz medical, a unui server de stocare rețea și a unui sistem fotovoltaic, în termen de 1 an de la încheierea Contractului de finanțare, majorarea cotei de piață de la nivelul județului Cluj cu minimum 0,5%, în termen de 1 an de la data finalizării proiectului, angajarea cel puțin a unei persoane dintr-o categorie defavorizată, în termen de 1 an de la data semnării Contractului de finanțare.

Perioada de implementare a proiectului este de 10 luni, respectiv între 08.05.2018 și 28.02.2019.

Valoarea totală a proiectului este de 5.271.028,94 lei, din care: valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 3.185.312,16 lei și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 562.113,91 lei.

S.C. TVM MED SERV S.R.L., Str. G-ral Traian Moșoiu, Nr. 38/A, Jud. Cluj, CP 400132, România
Telefon: 0264.598.465, Fax: 0264.439.110, E-mail: tvmmedserv@gmail.com
Persoană de contact: Silviu Spaimoc, Manager de proiect

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

 

Comentarii Facebook