Marti 21 Martie

Avantajele asocierii fermierilor sunt multiple, de la avantaje economice și până la cele sociale

 

Agricultorii reuniți în asociații pot accesa mult mai ușor fonduri europene și au posibilitatea de negociere a unui preț mai bun al produselor.

 

De asemenea, cooperativa formată în urma asocierii dispune de resursele necesare pentru a face un branding și un marketing mai bun al produselor, să negocieze un preț mai mic al inputurilor (costuri mai reduse), dar și să negocieze prețuri mai bune cu marii retaileri, târguri, magazine.

 

Alte avantaje economice: 

 

• Membrii își extind producția și se capitalizează

• Crește standardul de viață al membrilor

• Membrii sunt expuși la informație, inovație, au acces la proiecte de colaborare, clustere în agricultură

• Asociația/cooperativa poate oferi servicii diverse către membrii: servicii tehnice și servicii de informare și consultanță

• Asociația/cooperativa poate face investiții în infrastructuri de depozitare sau procesare

• Se trece de la vânzarea produselor agricole neprocesate către produsele cu valoarea adăugată

• Se pun în valoare resursele locale și se creează produse locale

• Asociația poate să fie mai aproape de consumator, se pot iniția lanțuri scurte de distribuție

• Astfel se îmbunătățește accesul produselor locale la consumator

• Asociația poate intermedia vânzarea prin intermediul marilor retaileri, târguri, magazine, astfel asociația crește puterea de negociere a membrilor

• Asociația poate realiza o gestiune mai bună a riscurilor în agricultură (de exemplu prin crearea unor fonduri mutuale)

• Asociația poate realiza parteneriate benefice pentru membrii (de exemplu

parteneriate cu institute de învățământ pentru transferul de inovație)

• Asocierile creează locuri de muncă, atât permanente, cât și sezoniere

• Aduc fermierii din zona gri a economiei în zona albă => venituri fiscalizate => bani la buget 

 

Avantaje sociale

 

• Creșterea capitalului social, se recrează sentimentul de comunitate

• Membrii cooperatori comunică și se ajută între ei

• Asocierile creează lideri în agricultură, lideri care reprezintă interesele fermierilor

• Asociațiile profesionale preiau din atribuțiile statutului (ex. control performanță) reînclinând balanța de putere între stat și fermieri

 


Comentarii Facebook