Dacă ai înșelat și divorțul se pronunță din vina ta exclusivă, vei plăti daune și pierzi dreptul la bunuri egale dobândite anterior!

Divorțul este unul dintre motivele considerate ca fiind cel mai mare generator de stres, dintre toate situațiile conflictuale cu care se confruntă oamenii, urmat fiind de pierderea locului de muncă și imposibilitatea de a găsi într-un termen mediu altul. În principiu, ambii soți au drepturi egale, asta însemnând că bunurile dobândite în timpul căsătoriei se împart în mod egal.

Care este situația în care pierzi dreptul din contractele încheiate în timpul căsătoriei?

Există, însă, un caz în care vei pierde acest drept legal. Mai exact, este vorba de situația în care ți-ai înșelat partenerul. Astfel,  dacă partenerul poate demonstra trădarea, iar instanța de judecată va pronunța divorțul din vina ta exclusivă, atunci, nu doar că partenerul poate cere despăgubiri, ba chiar vei pierde și dreptul la împărțirea egală a bunurilor rezultate din contracte anterioare încheiate cu terții.  

Potrivit Legal Badger, în principiu, drepturile soției/soțului divorțat includ aspecte legate de:

 1. Numele de familie după căsătorie. Mai exact,  soții pot să fie de acord să păstreze numele din căsătorie. În cazul în care nu reușesc să se pună de acord, fiecare va purta numele dinaintea căsătoriei;
 2. Dreptul la despăgubiri. Asta înseamnă că soțul nevinovat, care suferă un prejudiciu prin desfacerea căsătoriei, are dreptul să ceară despăgubiri soțului vinovat;
 3. Obligația de întreținere. De asemenea, soțul divorțat are dreptul la o sumă destinată întreținerii din partea soțului vinovat, dacă se află în situația unei incapacități de muncă și nu se poate întreține singur;
 4. Custodia comună sau unică a copiilor; 
 5. Plata unei pensii alimentare pentru copil;
 6. Partajul bunurilor comune. În principiu, drepturile soților sunt egale legat de bunurile dobândite în timpul căsătoriei, indiferent de cât a contribuit fiecare; Cei doi soți vor împărți toate bunurile prin acord sau, dacă acesta nu este posibil, cu sprijinul instanței, în mod echitabil;
 7. Moștenire: fostul soț nu mai este moștenitor legal. Situația stă altfel, doară dacă există un testament, care prevede altceva. 
 8. Există, însă situația total diferită în care divorțul se pronunță din vina exclusivă a unuia dintre soți. În acest caz sunt aplicabile prevederile art 384 din Codul Civil, care prevede că: 

  „(2)Soţul împotriva căruia a fost pronunţat divorţul pierde drepturile pe care legea sau convenţiile încheiate anterior cu terţii le atribuie acestuia”.

  Aceste prevederi nu se aplică, însă, și drepturile nu se pierd, în cazul în care divorțul se pronunță din vina ambilor soți, fapt reglementat de același articol 384, la alineatul (3). 

  ”(3)Aceste drepturi nu sunt pierdute în cazul culpei comune sau al divorţului prin acordul soţilor.”

Comentarii Facebook