Atenție! La alegerile din 9 iunie 2024, nu poți vota cu urna mobilă în străinătate. Vezi cum poți vota cu urna mobilă în România


Cum votezi cu urna mobilă la alegerile din 9 iunie 2024? În străinătate nu va fi posibil!

Biroul Electoral Central (BEC) a anunțat măsurile pentru utilizarea urnei mobile la alegerile din 9 iunie 2024. Printre prevederi se numără faptul că în secțiile de votare din străinătate nu se va folosi această urnă, ci doar în România va fi disponibilă.

Alegătorii care nu se pot deplasa din cauza unor probleme de sănătate, invaliditate, internări în unități sanitare, cămine pentru vârstnici sau alte instituții sociale, precum și cei reținuți, arestați preventiv, în arest la domiciliu sau în închisoare, dar care își păstrează drepturile electorale, pot solicita votul prin urna mobilă pentru alegerile europarlamentare și locale, conform deciziei BEC.

În secțiile de votare din România, se va folosi o singură urnă mobilă atât pentru alegerile europarlamentare, cât și pentru cele locale, în timp ce în secțiile din străinătate aceasta nu va fi utilizată, deloc.

Alegătorii nedeplasabili aflați în localitatea de domiciliu sau de reședință pot vota prin urna mobilă la secția de care aparțin, în baza unui extras de pe lista electorală suplimentară. Persoanele incluse în acest extras vor fi eliminate din celelalte liste ale secției respective.

Dacă alegătorul nedeplasabil se află într-o altă localitate decât cea de domiciliu sau reședință, acesta poate vota prin urna mobilă la cea mai apropiată secție de votare. La alegerile locale, acești alegători pot vota la secția aferentă domiciliului sau reședinței lor, pe baza unui extras întocmit de președintele biroului electoral al secției de votare, dacă reședința a fost stabilită înainte de 11 aprilie 2024.

Persoanele nedeplasabile sunt obligatoriu radiate din lista electorală permanentă a secției de domiciliu la cererea președintelui biroului electoral, transmisă prin Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și prevenire a votului ilegal. Dacă alegătorul nu este înscris în lista electorală permanentă conform art. 18 alin. (3) din Legea nr. 115/2015, acesta poate vota pe baza unui extras de pe lista electorală suplimentară. La alegerile locale, alegătorii nedeplasabili din localitatea de reședință nu pot vota prin urna mobilă dacă și-au stabilit reședința după 11 aprilie 2024.


Cererea pentru votul prin urna mobilă poate fi depusă electronic sau fizic, prin orice persoană, și trebuie să fie datată și semnată olograf de alegător. Potrivit Legal Badger, cererea trebuie să includă numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu sau reședință, adresa unde se solicită urna mobilă, seria și numărul actului de identitate, numărul de telefon și scrutinul/scrutinele la care se va vota. Cererea trebuie să fie însoțită de documente care atestă statutul de alegător nedeplasabil, dar nu este necesară prezentarea unui certificat medical de la medicul de familie.

Comentarii Facebook