Toţi elevii vor citi marţi, 15 februarie, la orele 11 şi 14, indiferent de materia din orar


Secretar de stat, Sorin Ion: „Rolul şcolii devine esenţial în a promova cartea şi lectura ca şi preocupare primară a copiilor din întreaga lume”.

De Ziua Naţională a lecturii, 15 februarie, atât ora 11.00 cât şi ora 14.00 vor începe cu 15 minute de lectură indiferent de materiile predate în orele respective. Acest lucru a fost stabilit printr-un document trimis de Secretarul de stat, Sorin Ion, tuturor Inspectoratelor Şcolare din ţară. 

În acest context, marţi, 15 februarie 2022, în toate unităţile de învăţământ de pe teritoriul României, programul se va modifica astfel încât la ora 11.00 şi la ora 14.00, indiferent de disciplina prevăzută în orar , cadrul didactic va organiza la clasa unde este prezent activităţi de lectură”, a comunicat Secretarul de stat.

Profesorii încurajează elevii să-şi aducă o carte preferată de acasă

Personalul didactic va recomanda, în prealabil, preşcolarilor şi elevilor să aducă o carte preferată sau să împrumute de la biblioteca unităţii de învăţământ şi să citească timp de 15 minute fie individual, fie în perechi sau grupuri mici de lucru”, a mai declarat Sorin Ion. 

Biblioteca "ţinta" directă a activităţilor şcolare

Secretarul de stat a încurajat de asemenea organizarea de activităţi de promovare a lecturii, de la prezentarea bibliotecilor şcolare până la crearea de standuri de cărţi, menite donării, în fiecare clasă.

Unităţile de învăţământ preuniversitar pot organiza activităţi de încurajare şi promovare a lecturii pentru întreaga comunitate”, a adăugat Secretarul de stat.

Acesta a mai comunicat faptul că îşi doreşte ca elevii să fie atraşi mai mult înspre bibliotecile şcolare, tocmai de aceea susţine crearea de activităţi în cadrul acestora.

Organizarea unor activităţi precum: invitarea bibliotecilor locale de a derula activităţi  de prezentare a serviciilor de bibliotecă, de înregistrare la bibliotecă, de colectare de carte şi donaţie, inclusiv prin amenajarea de standuri propriiîn incinta unităţilor de învăţământ”, a sugerat Sorin Ion.

Fundaţiile nonprofit susţin Ziua Naţională a lecturii

Invitarea asociaţiilor, fundaţiilor nonprofit şi asociaţiilor de creatori, cu experienţă în derularea de activităţi educaţionale, de a susţine cluburi de lectură, ateliere de scriere creativă, ateliere de ilustrare de carte , discuţii libere şi dezbateri despre literatură şi cărţi”, a adăugat Secretarul de stat. 

Motto-ul anului: „Citim Împreună”

Secretarul de stat îşi doreşte ca Ziua Naţională a lecturii să ia amploare şi în mediul online, tocmai de aceea, acesta a creat un motto ce va fi distribuit şi sub forma de hashtag în social media.

Moto-ul anului acesta este: Citim împreună, folosit şi sub forma de hashtag pentru social media ca Citimimpreuna (fără diacritice)”, a încheiat Secretarul de stat, Sorin Ion. Comentarii Facebook