Tichete pentru alimente, destinate clujenilor cu venituri reduse. Până când pot fi depuse cererile


Pensionarii, persoanele cu venituri reduse și cele care suferă de handicap din Cluj-Napoca pot beneficia de un ajutor de 400 de lei pentru achiziționarea de alimente. 

Data limită pentru depunerea cererilor pentru programul ,,ALIMENTE” este 29 noiembrie.

De acest program pot beneficia solicitanții cu domiciliul sau reședința în municipiul Cluj-Napoca care se încadreze în următoarele categorii:

  •  persoane cu handicap grav sau accentuat, neinstituționalizate;
  •  pensionari, invalizi, veterani, văduve de război, persoane deportate, prizonieri, persecutați politic, eroi martiri ai revoluției, orfani, ale căror venituri nete lunare pentru persoana singură sunt de până la 2053 lei și de până la 1386 lei/membru de familie;
  • șomeri înregistrați (cu indemnizație și fără indemnizație de șomaj) ale căror venituri nete lunare pentru persoana singură sunt de până la 2053 lei și de până la 1386 lei/membru de familie;
  • beneficiari de ajutor social sau de alocație pentru susținerea familiei;
  • victimele traficului de persoane;
  • victimele violenței domestice.

Formularele de cerere pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic se pot depune la Centrul de Informare pentru cetățeni de pe strada Moților nr. 7,  primăriile de cartier, sediul Direcției de Asistență Socială și Medicală de pe strada Venus sau online pe site-ul Primăriei Cluj-Napoca. 

Până în data de 31 octombrie au fost înregistrați 8047 beneficiari, dintre care și 2248 persoane care nu au beneficiat până acum de program, pentru care au fost emise carduri noi.


Comentarii Facebook