Studenții au plecat din Cluj și și-au abandonat chiriile: 7 din 9 apartamente sunt goale


Studenții au părăsit orașul, pentru că au numai cursuri online și vor să facă economie de chirie. 

Super Admin Imob, o firmă care administrează 39 de asociaţii de proprietari cu 1.200 de locuinţe, atrage atenția că viitorul este închirierea pe termen scurt. 

Compania are şi 9 apartamente pe care le admi­nistrează şi spune că 7 din 9 sunt goale, pentru că erau studenţi în ele şi au plecat şi-ar pu­tea să se întoarcă la toam­nă sau nu. ”Sfătu­im cli­enţii să dez­volte tu­rismul, să tre­cem de la chi­ria pe ter­­men lung, la chi­ria pe ter­­men scurt. Deocam­da­tă este blo­ca­tă şi zo­na asta, pen­tru că nu sunt turişti. Dar cred că la ni­vel de tu­rism in­tern vor creş­te în­chi­­rie­ri­le pe ter­men scurt, se vor în­chi­ria apar­ta­men­te doar pen­tru un week­end, o zi sau cinci zile“, a spus Adrian Popa, conform Zf.ro.

Comentarii Facebook