Profesorul Vasile Țopa, cu o viziune pentru un management echilibrat, candidează din nou pentru funcția de rector al UTCN


După o viață în slujba UTCN, din toate ipostazele, cercetător, profesor, șef de catedră, director al Oficiului de Relații Internaționale, prorector și rector timp de opt ani și cu o viziune de a transforma universitatea într-o platformă de inovare și excelență în educație și cercetare cu largă recunoaștere internațională, domnul Prof. univ.dr. ing. Vasile Țopa și-a depus candidatura pentru un nou mandat ca rector al Universității Tehnice din Cluj-Napoca. 

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca s-a confruntat cu provocări multiple de-a lungul timpului, la fel ca multe alte instituții academice, dar a răspuns mereu cu responsabilitate și asumare, angajându-se cu deschidere într-o colaborare activă cu societatea și mediul socio-economic. 

În contextul european şi naţional privind digitalizarea, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca şi-a asumat, prin Strategia UTCN 2020-2024, îndeplinirea unui obiectiv major de transformare digitală, prin dezvoltarea competențelor și aptitudinilor digitale ale întregii comunități academice – studenți, personal didactic și de cercetare, personal administrativ - a unei infrastructuri IT&C şi a serviciilor digitale aferente care să sprijine educaţia, cercetarea şi procesele din universitate, într-un mediu inovator şi competitiv în sprijinul societății integrate digital în viitor.

„Am investit, în Cluj-Napoca și Baia Mare, în facilități de educație și cercetare, am îmbunătățit condițiile de cazare pentru studenți. Am adus extensiile noastre din Alba Iulia, Bistrița, Satu Mare și Zalău la standarde moderne. Am fost pionieri în investiții și proiecte care ne vor permite să fim, și în viitor, în centrul atenției în domenii vitale pentru societate, precum inteligența artificială, microelectronica, orașe inteligente, energii regenerabile, hidrogen și multe altele. Am întărit legăturile cu mediul socio-economic local, regional și național. Am extins și consolidat prezența noastră pe scena internațională prin integrarea strategică în alianța European University of Technology (EUT+). Suntem mândri de apartenența noastră la clubul select al celor 38 de universități europene care influențează politicile educaționale, prin propunerile și recomandările furnizate Comisiei Europene (CE), ca membri ai European Network of Innovative Higher Education Institutions (ENIHEI)”, menționează domnul Prof. univ.dr. ing. Vasile Țopa în planul managerial pentru 2024-2029. 

Planul de management pentru următorii 5 ani are la bază 10 obiective strategice, concentrate în jurul a trei piloni: inovația, colaborarea interdisciplinară și internaționalizarea, obiective prin care domnul Prof. univ.dr. ing. Vasile Țopa dorește să transforme viziunea sa în realitate:

  1. diversificarea ofertei educaționale;
  2. consolidarea statutului de universitate de excelență în inovare tehnologică;
  3. consolidarea, extinderea și diversificarea colaborărilor cu sectorul privat;
  4. dezvoltarea și implementarea unui set de proiecte și programe instituționale care să asigure accesul la energii sustenabile și să promoveze gestionarea responsabilă a resurselor;
  5. extinderea exhaustivă a procesului de digitalizare;
  6. consolidarea poziției UTCN în cadrul Universității Europene de Tehnologie (EUT+); 
  7. dezvoltarea și implementarea de noi programe de studii universitare, atractive, oferite în limbile de circulație internațională;
  8. extinderea, consolidarea și îmbunătățirea infrastructurii educaționale și de cercetare, precum și a facilităților pentru studenți;
  9. dezvoltarea și implementarea unui sistem de acordare a unor beneficii extrasalariale;
  10. diversificarea surselor generatoare de venituri proprii și atragerea de resurse suplimentare.

Astăzi, UTCN se situează pe poziția a 4-a, între cele 46 de universități de stat, ca nivel de finanțare instituțională, cu un buget de 290 milioane de lei, respectiv pe locul al treilea în rândul universităților din România în raport cu valoarea finanțărilor atrase prin programele UE de cercetare și inovare (FP7, H2020, Horizon Europe, Digital Europe etc.), după Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București și Universitatea “Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.

„Timp de opt ani, am condus această instituție cu pasiune și dedicare. Cunosc în detaliu istoria, evoluția, realizările, nevoile și potențialul uman al universității. Această experiență îmi conferă încrederea că nu doar înțeleg ce trebuie făcut, ci și cum trebuie făcut, pentru a asigura și în continuare o dezvoltare accelerată și sustenabilă a instituției noastre. Sunt încrezător că, printr-o colaborare deschisă, onestă, cu un management echilibrat, înțelept și orientat strategic, vom continua să progresăm. Sunt profund dedicat universității care mi-a oferit formarea și în care am crescut și m-am dezvoltat profesional. Sunt onorat și bucuros să fiu alături de dumneavoastră în efortul de a transforma aceste aspirații ambițioase în realitate”, a concluzionat domnul Prof. univ.dr. ing. Vasile Țopa. 

Planul managerial complet poate fi consultat aici: https://www.vasiletopa.ro/ 

Comentarii Facebook