Duminica 17 Octombrie

Ministerul Învățământului propune un nou cod de etică. Vezi care sunt schimbările


Site-ul Edu.ro a publicat recent un document ce cuprinde modificările Codului de Edică pentru învățământul preuniversitar, intrate deja în dezbatere publică.

Potrivit documentului publicat pe site-ul oficial al Ministerului Învățământului, începând cu anul școlar viitor, profesorilor le va fi interzis să își mediteze proprii elevi.

Alte modificări privesc conduita dascălilor, libajul folosit cu elevii și comportamentul acestora în clasă, față de elevi.

Iată care sunt modificările articolului 7 din Codul de Etica , aflat in dezbatere publică:

Art. 7. - In vederea asigurarii unui invatamant de calitate, in relatiile cu elevii, persoanele responsabile cu instruirea si educatia, in mod particular cadrele didactice, au obligatia de a cunoaste, respecta si aplica un set de norme de conduita. Acestea au in vedere:

(1) Ocrotirea sanatatii fizice, psihice si morale a elevilor prin:
a) supravegherea permanenta a acestora pe tot parcursul activitatilor in scoala cat si in cadrul celor organizate de unitatea scolara in afara acesteia, in vederea asigurarii depline a securitatii tuturor celor implicati in aceste actiuni;

b) interzicerea agresiunilor fizice si tratamentelor umilitoare, sub orice forma, asupra elevilor;

c) asigurarea protectiei fiecarui elev, prin denuntarea formelor de violenta fizica exercitate asupra acestora, a oricarei forme de discriminare, abuz, neglijenta sau de exploatare a elevilor, in conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile si completarile ulterioare;

d) excluderea oricaror forme de abuz sexual, emotional sau spiritual;

3
e) interzicerea hartuirii sexuale si a relatiilor sexuale cu elevii, inclusiv a celor consensuale;
(2) Responsabilitate in vederea atingerii de catre elevi a standardelor de performanta prevazute de documentele scolare.
(3) Respectarea principiilor docimologice.

(4) Interzicerea oricaror activitati care genereaza coruptie:
a) fraudarea examenelor de orice tip contra bani, obiecte, servicii etc;

b) solicitarea de catre personalul didactic a unor sume de bani sau cadouri in vederea obtinerii de catre elevi a unor rezultate scolare incorecte;

c) traficul de influenta si favoritismul in procesul de evaluare;
d) colectarea de fonduri de la elevi sau de la parintii acestora pentru cadouri sau pentru protocolul destinat cadrelor didactice antrenate in organizarea si desfasurarea unor activitati de evaluare (examene si evaluari nationale, olimpiade, alte concursuri scolare etc.);

e) interzicerea meditatiilor cu proprii elevi, contra unor avantaje materiale.

(5) Interzicerea implicarii elevilor in activitati de partizanat politic si de prozelitism religios, organizate special in acest sens de catre persoanele responsabile cu instruirea si educatia elevilor, in cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar sau in afara acestora.

(6) Excluderea din relatiile cu elevii a oricarei forme de discriminare, asigurarea egalitatii de sanse si promovarea principiilor educatiei inclusive.

(7) Respectarea demnitatii si recunoasterea meritului personal al fiecarui elev.

Comentarii Facebook