Sambata 31 Iulie

Evreii din Cluj cer unei case de licitații din New York să blocheze vânzarea unui registru important


Comunitatea evreiască din Cluj, din Transilvania de Nord, cere Casei de licitașie  Kestenbaum & Company, din New York, să blocheze vânzarea unui registru memorial scris de mână din secolul al XIX-lea al înmormântărilor evreiești ale orașului.

Evreii din Cluj spun că Pinkasul Societăţii Sacre a Comunităţii Evreieşti Ortodoxe din Cluj (Kolozsvár, Klausenburg), din secolul al XIX-lea, a fost furat. Acesta acoperă peste 50 de ani din istoria Comunităţii Evreieşti Ortodoxe, chiar din anul înfiinţării Societăţii Sacre, 1836, dar este şi un valoros obiect de artă, datorită prezentării grafice excepţionale. Comunitatea Evreilor Cluj, care din fericire a aflat la timp (cu cinci zile înainte), de această licitaţie, a contestat scoaterea la vânzare a Pinkasului, în calitate de proprietar de drept al acestuia, scrie revista baabel.ro.

În mai-iunie 1944 populaţia evreiască din oraş, numărând peste 16.000 de suflete, a fost deportată la Auschwitz. Majoritatea covârşitoare a pierit în lagărele de exterminare. Sediile tuturor instituţiilor evreieşti din Clujul curăţat de evrei au fost devastate şi jefuite.

Puţinii supravieţuitori reveniţi din deportare au găsit un număr foarte mic de documente, rămase accidental în capelele cimitirelor, în pivniţe sau poduri. Cea mai mare parte a arhivelor Comunităţii Evreilor din Cluj a dispărut.

Obiectul pus în vânzare de Dvs., valoros în sine şi foarte preţios pentru istoria comunităţii noastre, s-a aflat printre cele dispărute în timpul Holocaustului.

Acest volum a fost însuşit de persoane neidentificate până în prezent, în mod ilegal. În consecinţă este un bun furat, care intră sub incidenţa prevederilor Tratatului de Pace de la Paris din anul 1947, precum și ale Declarației de la Terezin, din anul 2009. Un număr de 46 de state, printre care România, Ungaria şi SUA, au promis restituirea obiectelor şi valorilor însuşite în mod ilegal de către statele în cauză sau de către cetăţenii acestora, de la proprietarii de drept. Conform tratatului de pace amintit, ele revin “comunităţilor supravieţuitorilor”, în cazul de faţă Comunităţii Evreilor Cluj. 

Contestăm scoaterea la licitaţie a volumului „Pinkas Klali D’Chevra Kadisha”, un bun care trebuie restituit comunităţii căreia i-a aparţinut, mai exact Comunităţii Evreilor Cluj (anterior Kolozsvár/Klausenburg).

În acelaşi timp a fost sesizată şi World Jewish Restitution Organization, în speranţa că valorosul document aparţinând Comunităţii Evreilor Cluj va putea fi recuperat”, precizează aceștia.

Casa de Licitații Kestenbaum and Company a dat o replică elegantă, spunând că evreii din Cluj pot cumpăra cartea dacă sunt interesați.

Casa de Licitații Kestenbaum and Company menționează că aceștia dețin titlul de proprietate asupra manuscrisului și îi informează că, în cadrul licitației de joi, sunt de acord să răspundă întrebărilor adresate de Comunitatea Evreilor din Cluj, precizând că este necesar ca acestia să pună la dispoziție documentele care să ateste dreptul de proprietate asupra registrului memorial. De asemenea, reprezentanții Casei de Licitații informează Comunitatea Evreilor din Cluj că pot licita pentru manuscris, nefiind înregistrate alte solicitări până la data transmiterii documentului citat.

Comentarii Facebook