Miercuri 5 Octombrie

Evaluarea Națională 2022 Cluj - Rezolvarea subiectelor la Limba română. Profesor: Au fost medii spre ușoare


Evaluarea Națională 2022 Cluj - Subiectele de la Limba și Literatura Română au fost medii spre ușoare, elevii fiind în stare să ia cu ușurință note mari, conform profesoarei Cristina Tunegaru.

La examen s-au primit două subiecte cu mai multe cerințe: fragmente din "Toate pânzele sus!" de Radu Tudoran și din "Frânturi din viaţa lui Delavrancea" de Cella Delavrancea.

"Primul text a fost un fragment din „Toate pânzele sus!” de Radu Tudoran și poate aici unii copii să fi avut dificultăți dacă nu au exercițiul lecturii.

Textul al doilea este un fragment din „Frânturi din viața lui Delavrancea”, de Cella Delavrancea.

Primele cinci exerciții sunt pe baza textului și nu pun mari dificultăți, trebuie doar alese variantele corecte pentru 6 afirmații.

La exercițiul 6, au avut de scris un text scurt - 1-3 enunțuri - în care să precizeze o trăsătură de caracter a personajului Mihu și mijlocul de caracterizare utilizat. Dacă au citit cu atenție, trăsătura este chiar numită în acel fragment - Mihu este timid, sfios, reținut. Se observă această trăsătură și indirect, din comportamentul lui, din reacție.

Exercițiul 7 - Elevii au avut de prezentat, în 30-70 de cuvinte, un element de conținut comun celor două texte date, valorificând câte o secvență relevantă din fiecare text. Erau mai multe elemente de conținut posibile - fie prezența câinelui, în ambele texte apărând un câine care este foarte fidel stăpânului, fie marea - în primul text Mihu este umit să vadă marea, iar în textul al doilea, Delavrancea iubește să meargă cu vaporul la Constantinopol și la Atena și se simte foarte fericit când este pe mare.

Exercițiul 8 - un text argumentativ, răspunzând la întrebarea "Crezi că este plictisitor să vizitezi de mai multe ori un loc?", pe baza textului al doilea. Aici se vedea ușor răspunsul în textul al doilea - Delavrancea pleacă deseori cu vaporul la Constantinopol și la Atena și de fiecare dată este foarte încântat, fericit și uimit de ceea ce observă. Copiii puteau folosi și citate scurte. De exemplu, fragmentul în care se referă la obiceiurile culinare ale lui Delavrancea.

Cu fiecare excursie pe care Delavrancea o face în zonele pe care le îndrăgește, simte aceleași emoții. Niciodată starea lui nu este alterată, în ciuda excursiilor repetate. Copiii puteau folosi pentru exemplificare al treilea și al patrulea paragraf din textul 2.

Exercițiul 9 - Asociază fragmentul din "Toate pânzele sus" cu un alt text literar studiat la clasă sau citit ca lectură suplimentară, prezentând, în 50-100 de cuvinte, o valoare morală/culturală comună, prin referire la câte o secvență relevantă din fiecare text.

În primul text, sunt mai multe valori. O valoare morală ar fi bunătatea și se vede bunătatea față de Mihu. Puteau asocia cu diverse texte din literatura română sau străină. De exemplu, cu un fragment din "Bătrânul cel bun din strada Speranței", de Ileana Vulpescu - acolo se vede bunătatea și este sugerată și călătoria. Pentru călătorie puteau asocia și cu Cireșarii. Nu era nevoie să fie un text din literatura română, putea fi orice text literar.

Gramatică:

La primul exercițiu, (3) - este corectă varianta a

2 - varianta corectă este c

3 - varianta d

Exercițiul 4 - varianta d

Exercițiul 5 - Trei verbe la moduri diferite - ar fi vrut, condițional optativ, să întrebe, modul conjunctiv, socoti, indicativ, trebuie, tot indicativ, să fie, conjunctiv, lasă și încredința, tot indicativ

Exercițiul 6 - ar fi trebuit să alcătuiască un enunț simplu, cu forma substantivului lampă în genitiv. De exemplu: Lumina lămpii este intensă.

A doua cerință - un enunț în care pronumele personal el să aibă funcția sintactică de complement prepozițional. De exemplu: Te gândești la el / Vorbești despre el?

Exercițiul 7- Transcrie propozițiile din fraza următoare precizând felul acestora: "Mânca zilnic acel pește cu carnea rumenita și miros puternic iodat, care trăiește mai ales în Bosfor".

Sunt 2 propozitii: "Mânca zilnic acel pește cu carnea rumenita și miros puternic iodat" - propoziție principală. A doua propoziție: "care trăiește mai ales în Bosfor" - propoziție subordonată atributivă.

Exercițiul 8 - variantele corecte: ai vrea, să fii, străzii, a căror, mândri.

La exercițiul al doilea, elevii clasei a VIII-a au avut de redactat un text narativ, de maximum 150 ce cuvinte, în care să prezinte cea mai frumoasă întâmplare din vacanță. Textul trebuia să includă o secvență descriptivă și o secvență dialogată. Aici trebuia povestită pur și simplu o întâmplare trăită sau imaginară, însă cu respectarea etapelor acțiunii - trebuie să existe cauza care declanșează acțiunea și o situație dificilă, iar textul să se încheie cu rezolvarea situației dificile. Dacă au pur și simplu un șir de întâmplări, fără să existe cauza care a declanșat acțiunea, intriga și punctul culminant, atunci vor pierde puncte. În linii mari, subiectul a fost destul de ușor”.

Sursa: Hotnews.ro

Comentarii Facebook