Sambata 24 Februarie

Evaluare Națională 2021 Cluj - Matematică: 3833 de elevi au susținut examenul


Elevii au susținut joi, 24 iunie 2021, cea de-a doua probă scrisă la Matematică, din cadrul examenului de Evaluare Națională, sesiunea iunie-iulie 2021.

La această probă, din totalul celor 4.028 de elevi înscriși pentru sesiunea 22 iunie - 4 iulie 2021, au fost prezenți 3.833 de candidați, iar 195 de absolvenți ai claselor a VIII-a nu s-au prezentat. Și la această probă scrisă, în județul Cluj, nu s-au înregistrat situații care să impună desfășurarea acestei probe cu subiecte de rezervă și nici situații de fraudă sau tentativă de fraudă.

Subiectul și baremul de corectare pentru proba scrisă la disciplina Matematică vor fi publicate de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, pe site-ul www.subiecte2021.edu.ro, astăzi, 24 iunie 2021, la ora 15:00.

Vineri, 25 iunie 2021, va avea loc ultima probă scrisă din cadrul examenului de Evaluare Națională, sesiunea 22 iunie - 4 iulie 2021, proba scrisă la Limba și literatura maternă, pentru elevii care studiază în limba minorităților naționale. În județul Cluj, 513 elevi urmează să susțină această probă scrisă, 441 de elevi la Limba și literatura maternă maghiară, iar 72 de elevi la Limba și literatura maternă germană.  

Reamintim faptul că probele scrise încep la ora 9:00, iar accesul candidaților, cu respectarea măsurilor de siguranță epidemiologică în vigoare, este permis în intervalul orar 8:00 - 8:30. 

Timpul efectiv de lucru pentru fiecare probă scrisă este de 120 de minute și începe după alocarea celor 15 minute dedicate completării casetei cu datele de identificare, conform prevederilor art.17 alin. (10) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de Evaluare Naţională. 

Candidații trebuie să aibă asupra lor un act de identitate și instrumente de scris cu cerneală sau pastă albastră pentru redactarea lucrărilor scrise. Toate probele scrise sunt monitorizate audio-video.

Primele rezultate vor fi afișate marți, 29 iunie 2021, până la ora 14:00 (în centrele de examen). Contestațiile pot fi depuse în zilele de 29 iunie 2021 (în intervalul orar 16:00 - 19:00) și 30 iunie 2021 (în intervalul orar 8:00 - 12:00). Acestea pot fi transmise și prin mijloace electronice. Candidații care depun/transmit contestațiile prin mijloace electronice completează, semnează și depun/transmit tot prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, documentele sunt semnate și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele finale vor fi afișate duminică, 4 iulie 2021. Comunicarea rezultatelor obținute se face anonimizat, atât în centrele de examen, cât și pe site-ul evaluare.edu.ro, respectându-se Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal. Mai exact, vor fi utilizate coduri individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților și care au fost distribuite candidaților, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susținută.

Absolvenţii învățământului gimnazial care, în contextul măsurilor stabilite privind combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2, au fost în izolare/carantină sau care, din alte motive justificate cu certificat medical, nu pot finaliza/participa la probele de examen pot susţine aceste probe în etapa specială, programată în perioada 5 – 12 iulie 2021, precedată de etapa de înscriere (28 iunie – 2 iulie 2021). Dacă aceștia au participat la una sau mai multe probe de examen, dar nu au putut finaliza examenul, li se recunosc probele desfășurate în perioada 22-25 iunie 2021. Primele rezultate la etapa specială vor fi afișate pe data de 9 iulie 2021.

Reamintim faptul că toate cele 103 centre de examen organizate la nivelul județului Cluj dispun de echipamente și materiale de protecție (dezinfectanați, măști etc.) și beneficiază de asistență medicală. În egală măsură:

intrările/ieșirile, precum și sensul de deplasare pe coridoare, este semnalizat corespunzător și dezinfectat în mod regulat;

în sălile de clasă în care se desfășoară probele, locurile sunt stabilite, astfel încât să existe între candidați o distanță de 1 metru unul față de celălalt, pe rânduri și între rânduri;

fiecare persoană care are acces în centrul de examen primește câte o mască la sosire și, dacă solicită, și la plecare;

sălile de clasă sunt dotate cu dezinfectanți pentru mâini, iar în incinta centrului de examen este purtată, obligatoriu, masca de protecție. 

Alte detalii suplimentare sunt disponibile și în Ghidul informativ elaborat de către Ministerul Educației și destinat candidaților care vor susține acest examen în anul școlar 2020 – 2021, precum și părinților acestora.

Comentarii Facebook