Miercuri 6 Iulie

Clujenii cu venituri reduse au parte de servicii stomatologice gratuite
Primăria municipiului Cluj-Napoca anunță că, începând de luna viitoare, clujenii cu venituri reduse vor putea depune cereri pentru a obține tratamente stomatologice gratuite.

Prin Programul ”Promovarea sănătății orale prin creșterea accesibilității populației defavorizate la servicii de stomatologie”, adoptat în ultima ședință a Consiliului Local (H.C.L. nr. 880/2017), Primăria Cluj-Napoca urmărește îmbunătățirea stării de sănătate a persoanelor și familiilor vulnerabile, marginalizate social sau expuse riscului marginalizării şi excluziunii sociale”, anunță reprezentanții primăriei.

Beneficiarii programului trebuie să aibă domiciliul în Cluj-Napoca și să se încadreze în una dintre următoarele categorii sociale:

a) pensionari (limită de vârstă, de invaliditate) ale căror venituri cumulate din pensii și alte drepturi de asigurări sociale nu depășesc 1000 lei;
b) persoane cu dizabilități, încadrate în grad de handicap grav și accentuat;
c) șomeri care beneficiază de indemnizație de șomaj de până la 700 lei și șomeri neindemnizați, aflați în evidențele AJOFM Cluj;
d) persoane fără venituri sau cu venituri reduse, aflate în evidențele Direcției de Asistență Socială și Medicală (D.A.S.M. Cluj-Napoca), care beneficiază de venit minim garantat, alocație de susținere a familiei, masă la cantina de ajutor social, în condițiile legii.

Pentru fiecare potențial beneficiar se va întocmi un dosar cu acte doveditoare privind eligibilitatea acestui în acest program.

Persoanele din grupul țintă vor putea beneficia de servicii medicale prevăzute în pachetul minimal și pachetul de servicii medicale de bază în ambulatoriul de specialitate pentru medicină dentară, conform legislației în vigoare.

Cererile vor putea fi depuse începând din luna noiembrie a anului, la sediul D.A.S.M. Cluj-Napoca de pe str. Șt. O. Iosif. nr. 1-3 (Centrul de Zi pentru Varstnici Nr. 1, Cluj-Napoca).

Implementarea Programului multianual ”Promovarea sănătății orale prin creșterea accesibilității populației defavorizate la servicii de stomatologie” se realizează în baza parteneriatului încheiat între Primăria municipiului Cluj-Napoca și Direcția de Asistență Socială și Medicală, pe de o parte, și Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, pe de altă parte, care se va derula până în anul 2020.

Mai multe informații vor fi disponibile pe website-ul primăriei și pe website-ul direcției subordonate primăriei, www.dasmclujnapoca.ro.

Comentarii Facebook