Elevii din Florești beneficiază de gratuitate pe transportul în comun. Procedura a fost simplificată


Primăria Florești anunță că va subvenționarea și în acest an abonamentelor de călătorie pe mijloacele de transport public ale CTP.

Procedura este mai simplă pentru ca elevii să intre mai rapid în posesia abonamentelor. ”Nu Primăria va elibera adeverințele, ci elevii, pe baza carnetului, vor merge direct la punctul operatorului de transport pt emitere carduri (pt transport local), respectiv vor solicita o adeverinta de la scoala si cu ea vor merge la punctele de emitere carduri (pt transport interlocal). Depunem toate eforturile pentru a avea la sediul Primariei un punct al operatorului de transport pt emitere carduri”, a explicat primarul Horia Șulea.

Modalitățile de acordare a acestor subvenționări s-au modificat radical în urma HG 435 / 2020, privind aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport al elevilor, precum și pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017.

1. ELEVII CARE SOLICITĂ GRATUITATEA PENTRU TRANSPORT LOCAL se prezintă direct la centrele de emitere a documentelor de transport, aparținând operatorului de transport public local, având carnetul de elev vizat la zi

2. ELEVII CARE SOLICITĂ GRATUITATEA PENTRU TRANSPORT INTER LOCAL depun la începutul fiecărui semestru la secretariatul unității de învățământ o cerere prin care solicită eliberarea adeverinței care atestă calitatea de elev înmatriculat la unitatea de învățământ, în vederea deplasării cu titlu gratuit de la domiciliu la unitatea școlară. Unitatea de învățământ eliberează elevului care a depus cererea o adeverință ce atestă calitatea acestuia de elev înmatriculat la unitatea de învățământ, traseul de la unitatea de învățământ la localitatea de domiciliu și dreptul de a beneficia de transport gratuit. În baza adeverinței operatorul de transport eliberează documentul de călătorie de tipul legitimație de transport/abonament/card sau alte documente-tip, pe traseul prevăzut în adeverința eliberată de unitatea de învățământ. Ulterior, este necesar ca o copie a documentului de călătorie cu numele operatorului și traseul pe care circulă elevul să se depună de către elev/părinte/tutore la unitatea de învățământ.

Urmează procedurile de decontare între operator și Primărie, dar acestea sunt deja aspecte de contabilitate care prezintă interes minim pentru publicul călător.

PENTRU DORITORI:

HG 435 / 2020, privind aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport al elevilor, precum și pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017.

Capitolul I Mecanismul de decontare a cheltuielilor pentru transportul local rutier și naval

Articolul 2(1) Pentru a beneficia de gratuitatea serviciilor publice de transport local, elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat solicită centrelor de emitere a documentelor de transport, aparținând operatorului de transport public local, în baza carnetului de elev emis de unitatea de învățământ, vizat prin ștampilă pentru anul în curs, eliberarea documentului de călătorie pentru transportul local de tipul legitimație de transport/abonament/card sau alte documente-tip, cu valabilitate lunară.(2) Operatorul de transport public local realizează pe fiecare unitate de învățământ o situație care va cuprinde numărul de documente de transport emise și lista cu beneficiarii acestora.(3) Operatorul de transport răspunde de realitatea, legalitatea și exactitatea datelor prezentate la decontare.(4) Operatorul de transport public local emite factură fiscală în cuantum de 50% din suma de plată pentru fiecare unitate de învățământ și 50% pentru unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia domiciliază elevul/raza teritorială a unității de învățământ.

Capitolul II Mecanismul de decontare a cheltuielilor pentru transportul elevilor care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu

Articolul 5 Pentru asigurarea gratuității transportului elevilor, pe durata cursurilor, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat, domiciliați în altă localitate față de unitatea de învățământ, depun la începutul fiecărui semestru la secretariatul unității de învățământ o cerere prin care solicită eliberarea adeverinței care atestă calitatea de elev înmatriculat la unitatea de învățământ, în vederea deplasării cu titlu gratuit de la domiciliu la unitatea școlară. Articolul 6 Unitatea de învățământ eliberează elevului care a depus cererea prevăzută la art. 5 o adeverință care atestă calitatea acestuia de elev înmatriculat la unitatea de învățământ, traseul de la unitatea de învățământ la localitatea de domiciliu și dreptul de a beneficia de transport gratuit. Articolul 7 (1) În baza adeverinței prevăzute la art. 6, operatorul de transport rutier/naval eliberează documentul de călătorie de tipul legitimație de transport/abonament/card sau alte documente-tip, pe traseul prevăzut în adeverința eliberată de unitatea de învățământ.(2) O copie a documentului de călătorie cu numele operatorului și traseul pe care circulă elevul se depune de către elev/părinte/tutore la unitatea de învățământ. Articolul 8 (1) Fiecare unitate de învățământ transmite consiliului județean până cel mai târziu la data de 5 a lunii următoare, pentru luna trecută, o situație cu suma cuvenită pentru deplasarea elevilor care beneficiază de gratuitate la transportul rutier/naval la nivel județean, însoțită de prezența la cursuri și numele operatorului de transport.(2) Situația prevăzută la alin. (1) se centralizează la nivelul consiliului județean, pe fiecare unitate de învățământ”, se mai arată în mesajul primarului.

Comentarii Facebook