Angajații români care au dreptul la un an sabatic, la fiecare 10 ani lucrați! Anul intră ca vechime, iar postul este garantat la întoarcere


Profesorii din învățământul preuniversitar au dreptul la concediu fără plată pe durata unui întreg an școlar. Măsura a fost păstrată în noua lege a educației preuniversitare. Există însă și o condiție. Școala unde profesorul își desfășoară activitatea trebuie să fie de acord.

Totodată, noua lege specifică în mod expres că este vorba de 10 ani consecutivi. Un lucru important de știut este faptul că perioada de rezervare a postului didactic sau a catedrei se consideră vechime în învățământ, scrie avocatnet.ro.

Și profesorii din învățământul superior pot beneficia

Anul sabatic se poate acorda, în învățământul superior, profesorilor și conferențiarilor titulari sau directorilor de granturi care timp de șase ani consecutivi au derulat granturi de cercetare și au funcționat în aceeași universitate.

Totodată, rezervarea postului se face și în cazul profesorilor aleși în Parlament, numiți în Guvern sau care vor îndeplini funcția de prefect, subprefect, președinte şi vicepreședinte al consiliului județean, primar, viceprimar etc.

De asemenea, rezervarea postului are loc și atunci când cadrele didactice se întorc din concediul de creștere.

Postul didactic va fi rezervat și când vine vorba despre personalul didactic titular solicitat în străinătate pentru predare, cercetare, activitate artistică sau sportivă, pe bază de contract, ca urmare a unor acorduri, convenții guvernamentale, interuniversitare sau interinstituționale. Persoanele desemnate de federațiile sindicale reprezentative la nivel de sector de negociere colectivă învățământ preuniversitar au dreptul de rezervare a postului sau a catedrei, conform prevederilor legale în vigoare şi contractului colectiv de muncă la nivel de sector de negociere colectivă învățământ preuniversitar.

Și nu în cele din urmă, de aceeași prevedere vor beneficia și profesorii care vor îndeplini serviciul militar la declararea mobilizării și a stării de război sau la instituirea stării de asediu.

Comentarii Facebook