Social

Electric Castle VS Untold! Unii au dormit la cort, alții și-au închiriat apartamente

   

O cercetare independentă realizată de Ovidiu I. Moisescu, profesor asociat la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (FSEGA), face o radiografie a festivalurilor care domină piața din România: Electric Castle șo Untold.

 

De menționat că raportul a fost derulat ”fără sprijinul sau implicarea niciunuia dintre organizatorii celor două festivaluri analizate, respectiv fără a avea la bază nicio finanțare din partea niciunui organism public sau privat, din țară sau din străinătate”, anunță cel care l-a realizat.

 

Populația asupra căreia s-a focalizat studiul a fost reprezentată de persoane din România și din străinătate care au participat la oricare dintre festivalurile Untold sau Electric Castle (EC)  în 2017, metoda de cercetare aplicată fiind sondajul pe bază de chestionar online (distribuit prin intermediul social media în perioada martie – mai 2018), eșantionul investigat validat cuprinzând 1164 respondenți care au participat la Untold în 2017 și, respectiv, 867 respondenți care au participat la EC în 2017.

 

Principalele rezultate ale studiului pot fi sintetizate după cum urmează:

 

- Profilul demografic al participanților pe baza eșantionului investigat

- Participanții EC au avut o medie de vârstă ceva mai ridicată (27,3 ani) decât cei de la Untold (25,9 ani), procentul persoanelor cu vârste până la 20 ani fiind semnificativ mai mic în cazul EC (aprox. 10%) în comparație cu Untold (aprox. 18%).

- Participanții EC au avut, în ansamblu, un nivel de educație superior celor de la Untold. Astfel, procentul participanților EC cu studii superioare (licență, master, doctorat etc.) a fost de circa 80%, comparativ cu numai 72% în cazul Untold.

- Ponderea participanților proveniți din afara Ardealului a fost mai ridicată la Untold (circa 30%) decât la EC (circa 22%).

 

În cazul ambelor festivaluri, peste trei sferturi dintre participanții ediției din 2017 participaseră la ediții anterioare. Ponderea participanților fideli, aflați la a doua sau a treia participare la festival, a fost mai mare în cazul EC (79,24%), comparativ cu Untold (76,37%). 

 

Deși cele două festivaluri nu se adresează unor publicuri țintă identice, mulți dintre participanții fiecăruia au fost prezenți, în 2017, și la celălalt festival. Astfel, dintre participanții la Untold în 2017, aproape 43% au participat și la EC în anul respectiv. Procentul este semnificativ mai mare în cazul EC, aproape 58% dintre participanții săi din 2017 participând în același an și la Untold.

 

La Untold majoritatea covârșitoare a participanților (aproape 81%) au petrecut în cadrul festivalului pe toată perioada sa (4 zile), în timp ce la EC participarea a fost semnificativ mai fragmentată, peste 57% dintre participanți fiind prezenți la festival un număr de zile mai mic decât durata sa (5 zile). De altfel, durata medie de participare a ajuns la peste 90% din durata festivalului în cazul Untold (medie de 3,61 zile/participant), comparativ cu numai 76,2% în cazul EC (medie de 3,81 zile/participant).

 

Procentul participanților care au avut nevoie de cazare în afara reședinței obișnuite a fost similar în cazul celor două festivaluri (circa 43%). Participanții Untold din 2017, comparativ ce cei de la EC, au apelat, pentru cazare, în mult mai mare măsură la prieteni și rude (16,58% vs 7,15%). Totodată, procentul participanților EC care au apelat la servicii de cazare contra-cost a fost semnificativ mai mare în comparație procentul omolog în cazul Untold (36,33% vs 26,12%). Participanții Untold care au apelat la servicii de cazare contra-cost, comparativ ce cei de la EC, au ales în mult mai mare măsură închirierea de apartamente/case sau camere în acestea, unitățile specializate precum hotelurile, pensiunile, vilele, hostelurile etc., respectiv cazarea în cămine studențești. Pe de altă parte, participanții EC care au achiziționat servicii de cazare au apelat în mult mai mare măsură la cazarea în cort/camping (peste jumătate dintre ei), comparativ cu cei de la Untold.

 

Răspunsurile respondenților coroborate cu estimările organizatorilor privind numărul și proveniența participanților conduc la următoarele concluzii privind estimarea cheltuielilor participanților la Untold și EC în 2017:

 

Untold a generat în 2017 cheltuieli ale participanților cu cazarea între 18,8 și 25,6 milioane de lei, în timp ce EC a determinat în același an cheltuieli ale participanților cu acest tip de servicii cuprinse între 8,5 și 10,5 milioane lei.

 

Untold a generat în 2017 cheltuieli ale participanților, altele decât cele cu biletul de intrare și  cazarea, între 63,4 și 65,1 milioane de lei, în timp ce EC a determinat în același an cheltuieli omoloage între 29,8 și 30,4 milioane lei.

 

Percepțiile participanților privind impactul economic, social și ecologic al festivalurilor 

 

Impactul economic perceput (asupra dezvoltării economice locale) al festivalurilor: participanții celor două festivaluri au perceput, în general, în mod foarte pozitiv efectele acestor evenimente asupra economiei locale, creșterea activității în comerț, turism și servicii în perioada festivalurilor fiind o realitate.

 

Impactul social perceput (asupra vieții de zi cu zi a comunității) al festivalurilor: deși, per ansamblu, acesta este perceput de către majoritatea participanților ca fiind ”mai mult pozitiv decât negativ” sau chiar ”în totalitate pozitiv”, au existat diferențieri între percepțiile privind cele două festivaluri. Astfel, percepția privind impactul social a fost mai puțin pozitivă în cazul Untold, comparativ cu cazul EC, lucru de altfel explicabil prin localizarea festivalului Untold în centrul municipiului Cluj-Napoca, ocupând un spațiu public foarte popular în rândul comunității, dar care în timpul festivalului a fost inaccesibil acesteia.

 

Impactul ecologic perceput (asupra mediului) al festivalurilor: comparativ cu celelalte două tipuri de efecte analizate, acesta este perceput în mai mare măsură ca fiind negativ, în cazul ambelor festivaluri, situație explicabilă prin faptul că ambele exploatează potențialul unor mari spații verzi pentru desfășurare. Totuși, percepția în cazul EC este mai puțin negativă. Acest fapt se datorează probabil implementării și promovării programelor etichetate ca ”Eco” (”Zero Waste”, ”Eco Ambassadors”, ”Eco Games” etc.) în cadrul EC.

 

În privința dimensiunii grupurilor de participanți, situația a fost aproape identică la Untold și EC, în cazul ambelor festivaluri majoritatea participanților fiind prezenți la eveniment cu grupuri de patru persoane (prieteni, rude, cunoștințe) sau mai mari. Un procent important în cazul ambelor festivaluri (circa 11%) a fost reprezentat de participanții care au participat la eveniment ”în doi”.

 

În cazul ambelor festivaluri, majoritatea participanților (peste 50%) și-au procurat biletele de intrare pentru 2017 cu anticipație, cu peste 60 zile anterior evenimentului. Totuși, gradul de anticipație a fost semnificativ mai mare în cazul participanților Untold, peste 59% dintre aceștia procurându-și biletele de intrare cu peste 60 zile înaintea festivalului (comparativ cu numai 51,56% în cazul EC) și numai 17,1% dintre ei cu mai puțin de 7 zile înainte (comparativ cu aproape 21% dintre participanții EC).

 

Percepția participanților despre prețurile biletelor de intrare și produselor comercializate în cadrul festivalurilor:

 

Prețul biletului de intrare la festival a fost perceput ca fiind ”mare” sau ”foarte mare” de către o parte mult mai mare dintre participanții Untold (48,5%), comparativ cu procentul participanților EC care au considerat prețul biletelor din 2017 ca fiind ridicat (31%).

 

Prețurile produselor comercializate în cadrul festivalurilor au fost percepute ca fiind ”mari” sau ”foarte mari” de către o parte mult mai mare dintre participanții Untold (74,65%), comparativ cu procentul participanților EC care au considerat prețurile produselor vândute la festival ca fiind ridicate (55,48%%).

 

În cazul ambelor festivaluri, participanții au considerat potrivită durata de desfășurare a evenimentului (4 zile în cazul Untold, respectiv 5 zile în cazul EC), proporția acestei opinii fiind covârșitoare în ambele cazuri (circa 80% în cazul participanților Untold, respectiv aproximativ 82% în cazul participanților EC).

 

Perioada de desfășurare a celor două festivaluri a fost considerată de marea majoritate a participanților ca fiind potrivită. Totuși, în comparație cu participanții Untold, un procent semnificativ mai mare dintre participanții EC și-ar fi dorit ca festivalul să aibă o perioadă de desfășurare diferită. Astfel, circa 10% dintre participanții EC chestionați au fost de părere că festivalul ar fi trebuit să aibă loc mai târziu în timpul anului.

 

Atât în cazul Untold, cât și în cel al EC, participanții au considerat, în proporție covârșitoare, că regulile aplicate în cazul evenimentului au fost potrivite (circa 88,5% în cazul Untold, respectiv aproximativ 92% în cazul EC), nefiind nici prea permisive, nici prea restrictive.

 

Majoritatea participanților celor două festivaluri au considerat locația de desfășurare a acestora ca fiind ”potrivită” sau ”foarte potrivită”. Totuși, participanții Untold au considerat în mai mică măsură ”potrivită” sau ”foarte potrivită” locația festivalului decât participanții EC (circa 84% vs circa 92%). Mai mult decât atât, 8,25% dintre participanții Untold au considerat locația ”nepotrivită” sau ”foarte nepotrivită”, comparativ cu numai 3,46% dintre participații EC.

 

Gradul de satisfacție al participanților cu principalele aspecte ale experienței festivaliere

 

Sonorizarea și sistemul de plată reprezintă aspectele de care participanții au fost în cea mai mare măsură ”mulțumiți” sau ”foarte mulțumiți”, în egală măsură în cazul ambelor festivaluri (peste 85% dintre participanți declarându-se în acest fel în ambele cazuri).  

 

Artiștii prezenți și atitudinea voluntarilor/personalului au fost alte două aspecte la care gradul de satisfacție a fost ridicat, însă nu în cazul ambelor festivaluri. Astfel, participanții EC au fost în mai mare măsură ”mulțumiți” sau ”foarte mulțumiți” de atitudinea voluntarilor/personalului (aproximativ 87% la EC, respectiv circa 79% în cazul Untold). În schimb, participanții Untold au fost în mai mare măsură satisfăcuți de artiștii prezenți (peste 81% declarându-se ”mulțumiți” sau ”foarte mulțumiți” la Untold, însă doar 72,9% la EC). 

 

Aspectele în cazul cărora gradul de satisfacție a fost mai scăzut în cazul ambelor festivaluri s-au referit la curățenie și, respectiv, la oferta de mâncăruri și, mai ales, la oferta de băuturi. Totuși, situația se diferențiază de la un festival la altul, cele trei aspecte menționate anterior fiind semnificativ mai puțin satisfăcătoare în rândul participanților Untold comparativ cu cazul EC. Astfel, doar 62,3% dintre participanți au fost ”mulțumiți” sau ”foarte mulțumiți” de curățenia de la Untold, comparativ cu 74,6% dintre participanții EC. Discrepanțe similare în privința gradului de satisfacție au existat și în cazul ofertei de mâncăruri (63,5% vs 75,2%), respectiv băuturi (58,2% vs 72,8%).

 

Per ansamblu, în cazul ambelor festivaluri, participanții ediției din 2017 s-au declarat, în marea lor majoritate, ”mulțumiți” sau ”foarte mulțumiți”. Totuși, procentul aferent celor ”mulțumiți” sau ”foarte mulțumiți” a fost simțitor mai mare în cazul EC (88,5%) comparativ cu Untold (81,5%). De asemenea, procentul celor ”foarte mulțumiți” a fost semnificativ mai mare în cazul EC (45,7%) decât în cazul Untold (36,1%). Astfel, se poate afirma că, deși ambele festivaluri au produs satisfacție în rândul marii majorități a participanților lor, EC a avut participanți care, per ansamblu, au fost în mai mare măsură mulțumiți decât cei care au participat la Untold. Un aspect interesant care a caracterizat ambele festivaluri la ediția din 2017 a constat în diferența semnificativă a gradului general de satisfacție între participanții mai tineri și cei mai puțin tineri, respectiv între participanții cu un nivel mai înalt de studii și cei cu mai puține studii. Astfel, atât în cazul EC, cât și în cel al Untold, gradul general de satisfacție afirmat de către participanți a fost semnificativ mai mare în rândul celor mai tineri, respectiv în rândul celor fără studii superioare finalizate.

 

Atât în cazul Untold, cât și în cel al EC, marea majoritate a participanților din 2017 au declarat ca fiind probabilă sau certă intenția de a participa la ediții viitoare sau de a recomanda festivalul prietenilor sau cunoștințelor. Totuși, există o diferență semnificativă în acest sens între cele două festivaluri, EC bucurându-se, în comparație cu Untold, de procente semnificativ mai mari de participanți care au declarat probabilă sau certă participarea la ediții viitoare (89% dintre participanții EC, respectiv 75% dintre cei ai Untold) sau recomandarea festivalului (95,5% dintre participanții EC, respectiv 89% dintre cei ai Untold). 

 

Vezi AICI tot raportul. 

coral1_1_1.jpg
23-7-2018, 11:10
4323 vizualizări
33 comentarii
Garda24-7-2018, 21:05
Peste 100 de cazuri depistate de politie. Si vi sa spus sa aveti grija la medicatie, chiar daca raciti. Urmeaza Untold, si aici va fi "de bine", mai stam si noi, unii cu parii pe langa porti, si ii dam gata anesteziati dubei.
Lui Peste24-7-2018, 22:30
Si-au luat doar tratamentul, ma mir si nu cred ca ti-au dat raportul.Si daca crezi ca atitudinea ta e benefică acestora te înșeli, sa nu te trezești ca careva îți ia parul de care amintești si ti-l baga in curut pe unde bei apa si verși atata venin.
poov24-7-2018, 11:31
Nu mai comparati astea doua, ca nu prea au legatura. In afara de muzica, sunt complet diferite.

Electric Castle e un festival de muzica pentru "cunoscatori", sau ma rog asa a inceput, pe cand "Untold" si "Neversea" sunt doua festivaluri comerciale, unde se aduna toti cocalarii din Romania sa faca pe interesantii.
alexu24-7-2018, 11:21
Boc este cel mai gospodar primar din tara. merita inca 4 mandate.
Antonia.24-7-2018, 8:19
Vad ca nu-l iubiți pe BOC deloc, 1-2 persoane care da din copite ca sa iasă-n evidentă, si grohăiti doar imbecilități, stimati armăsari impotenti de rai si urâți ce sunteti ,elis oglindit si neverseanu. Încercați sa oferiți comunitații ceva valoros, am inteles ca stați prost cu părerile proprii si nu mai puteți aduce argumente si sa veniți cu un imput al vostru asupra subiectelor dezbătute si doar aruncați si împroșcați cu rahat asupra celor care nu va împărtășesc părerile,adică care sunt pro BOC si a ceea ce fără el nu s-au putut realiza in Cluj -Napoca.Deci, daca nu sunteti in stare sa va puneți amprenta intr-o discuție civilizata si la subiect, retrageți-va elegant de pe acest site, unde si cei ce nu gândesc au acces, si lăsați mânioși prostia ce va reprezintă, nu fiți lipsiți de tact si istețime, calități care va propulsează in zona voastră de confort, cea constant defensiva.
Am inteles ca sunteti frustrați, abuzați probabil din copilaria voastră, lăsați aceasta meserie ca va depășește dar va caracterizează, hateri si tefelisti fără caracter si slab pregătiți.
Lesbila24-7-2018, 21:48
Auzi tu Sodomizata Gomorista, fuguta spre centura Boc sa faci nbani de bratara, la cum areti trebiue sa faci vreo mie de mumu sa produci 250, la orbi, betivi si boschetari. Plina de clei in crepatura, ptiu de janghina!
Eu24-7-2018, 22:33
Dar, pe la scoala mai treci sau doar o freci ?Ai terminat clasa a 2-a? Vai de capul meu!!!!!!
Camila Rodela24-7-2018, 4:14
Buna ziua, prietenii mei sunt Camila Rodela si sunt din Michigan, United State. Sunt aici pentru a depune mărturie despre lucrările bune ale lui DR.OGAGA ​​KUNTA în viața mea. Soțul meu și cu mine am fost căsătoriți timp de 27 de ani cu doi copii. acum doi ani totul a ajuns la capăt. Am vrut soțul meu înapoi și l-am rugat, dar nu a ascultat niciodată, așa că am dat peste câteva mărturii despre această vrăjitoare particulară. Unii oameni au mărturisit că le-a adus înapoi pe iubitul lor Ex, unii au mărturisit că restaurează uterul și vindecând cancerul și alte boli, unii mărturisind că poate vrăji pentru a opri divorțul și vraja pentru a obține o slujbă bine plătită. Este uimitor, am dat peste o mărturie specială, era despre o femeie numită Vera, ea a mărturisit despre modul în care a adus înapoi iubitul ei Ex și, la sfârșitul mărturiei sale, și-a abandonat e-mailul. După ce am citit toate acestea, am decis să-i încerce. L-am contactat prin e-mail și mi-a explicat problema mea. Și mi-a spus ce trebuie să fac, am făcut-o și soțul meu sa întors la mine. Ne-am rezolvat problemele și am fost și mai fericiți decât oricând. Ești un om talentat și nu voi opri publicarea lui pentru că e un om minunat. Dacă aveți vreo problemă și sunteți în căutarea unei vrăji adevărate și autentice, Încearcă-l oricând, este răspunsul la problemele tale. Puteți să-l contactați prin e-mail: ogagakunta@gmail.com și să vă rezolvați problemele ca mine. El poate rezolva următoarele probleme și multe altele.
(1) DACĂ VREAȚI EX-BACK
(2) VREAȚI SĂ CONVENȚI SOSIUNEA DUMNEAVOASTRĂ PENTRU ÎNCĂLCAREA DIVORȚIEI
(3) VĂ RUGĂM SĂ VĂ PROMOVAȚI ÎN OFICIUL DVS.
(4) VREI BĂRBAȚI BĂRBAȚI ȘI FEMEILE CARE VOR VĂ CĂUTĂ ATRACTIVĂ
(5) DACĂ DORIȚI SĂ CONCEPTĂ UN COPIL
(6) VREI DUMNEAVOASTRĂ
(7) VEI DUMNEAVOASTRUL DUMNEAVOASTRĂ PENTRU AI IUBI DOAR PENTRU VESTUL VIEȚII LUI
(8) Aveți nevoie de SPELL buna LUCK
(9) Aveți nevoie de un SPOT LOTTERY
(10) Aveți nevoie de un loc de muncă
ogagakunta@gmail.com
Cameliu24-7-2018, 7:19
Ca bine ai nimerit aici, pe pagina celor ce se inchina la Benga, o sa primesti E mail-uri multe de la idiotii astia nerealizati si mai ales dupa Untold, cand vor fi in sevraj pe la UPU sau pe masa de ciment al autopsierului. Acu' doi ani unul s-a spanzurat in curtea Spitalului, culmea, ofiter ISU, poate daca stia de tine se arunca in Somesul navigabil ori sub metroul lui Boc. Deschide ochii belciugatilor astia, da-le minte din America, ceva gen Templul Oamenilor al lui Jim Jones.
ionci23-7-2018, 20:28
80% din participanti au studii superioare. asistatii social de la pesede sa se abtina:)) Boc un nou mandat. Alexa tot 1%.
@ionci23-7-2018, 23:02
Doar s-o tii tot asa,Conci, sau ce-ai spune de 81% , impreuna pt cei doi.Oricum ar trebui 2, la cat de important va fi Clujul si de extins.
eliS oglindit23-7-2018, 19:17
O punte de salvare pentru Boc, cica aduc bani aceste adunaturi de rahat, oameni fara pic de educatie, normal, veti vedea daca zboara Kovesi zboara si Boc si Pise spre Gherla, hahaha, ia vedeti asa din pura curiozitate cati din popandaii din aia is din Cluj? Iar aia care is din Cluj is din judet, or fi cativa necopti clujeni, bai, habar nu aveti ca faceti jocul altor corupti, avizi dupa bani! Dar sa lasam chermeza si sa trecem la chestiuni serioase: de ce nu se fac controale asa cum trebuie la CJ, Primarie si alti sateliti? Exemple de coruptie? Iata. Tiketing, varza totala, 80% nefunctional, piste bbiciclete facute aiurea, prost, bicclete distruse, cat a costat toata afacera? pata Rat, o colaciala si o imbarligatura de orice student din anul 1 poate intocmii un rechizitoriu, starea traficului dupa implementarile aiurea pe bani grei , deplorabila, nu mai spun de constructii autorizate printre case, in zona hiper cebntrala, curtea de conturi a gasit grave neregului, ata la CJ cat si la Primarie, de ce nu intervine DNA.
Poi da, sa vina sa va ia, dar asa cum trebuie nu cum vreti voi, mai antoldisti prosti si manipulati!
Esti un dobitoc!23-7-2018, 19:23
Electrizatul23-7-2018, 19:42
BOC a mai luat 10 procente pe puțin, pe lângă celelalte avute.
mario23-7-2018, 20:10
ASA E ! ! PICA BOC, PICA UNTOLDUL, DAR LA TINE, PE FOSTA PAVLOV, SE VOR PISA IN CONTINUARE.............
hooopaaaa23-7-2018, 20:31
Boc castiga alegerile de primar cu 90%.
neverseanu24-7-2018, 0:18
Complect de acord cu tine, dar vezi tu, cei care cometeaza proboc, platiti de El bine inteles, (ca altfel nimeni numai tine cu El), au inpanzit orasul, se pare ca Nutella produsa intre bucile Bocului pare fara de sfarsit, si la ea poftesc tot mai multe Vinituri, caci clujenii beget urasc aceste festivaluri ale mocanimii si c.urvelor nespalate.
Meteo pescar24-7-2018, 7:41
Hai ploaie hai!
razvan24-7-2018, 7:48
n are nevoie boc de untold sau altceva sa castige...Nu are contra candidati, simplu.
@ neverseanu24-7-2018, 7:56
Ce-ai cu mat.ta, de o faci c.urva nespalata?
Nu ai pic de minte, il bagi si pe ticut-o in aceasta poveste, mai mârțoaga de postalion expirat!!!
chichi24-7-2018, 8:05
Dar tu ce ai cu familia omului, te bagi ca musca-n c**.u vacii, nemernic de bou, vezi-ti de ai tai ca ai de cine, la ce educatie ti-au dat nu ma mira sa fie exacti genul etalon de care grohai. Si mai du-te acasa ca poluezi cu apaucaturile tale din Soldova puturoasa si asistata social!
@chichi24-7-2018, 8:32
Nu am treaba cu familia nimănui, voi haterii si tefelistii nespălati care va perindati pe aici, va permiteți sa faceți femeile curve( ale voastre bineînțeles), animal sasait ce esti, mâncător de levigat si lingător de cururi, vezi ca esti înconjurat doar de cei asemenea tie, asa ca putrezitule ce esti, vorbește in numele tau, lasa mizeriile de pe site sau încearcă sa le aplanezi cu seriozitate, mai scârbă si ura pe bucuria altora mai deschiși la minte, decerebrat si parazit social care pt un leu esti in stare sa-ti vinzi femeia de langa tine.
Untoldeanu23-7-2018, 18:55
Imi place foarte mult acest subiect, ne mai deconectăm si noi de la problemelemai mari, si ma bucur ca oamenii sunt tot mai inteligenți si înțeleg importantă acestor super festivaluri.
tefeleanu24-7-2018, 16:55
Ba untrancedeanu-le, esti prost de puti ma istericule, ba pisatule, ba papagal de cusca, de abia umbli de atat comuter si laba trista, mai ai bube pe fata si fund? Tot alea 12 dioptrii si vocea aia de ventriloc buhai de balta? O sa auzi cum latra cainii in Giurgiu, cat de curand!
Eu24-7-2018, 17:41
Iar vorbești urat de ma-ta, sau cu ea vorbești?Hai sictir, mortaciune.
omg23-7-2018, 18:48
daca 80% din participanti au studii superioare e clar de ce sustinatorii lui dragnea nu inteleg cu ce se mananca aceste evenimente :))
dan23-7-2018, 21:50
si ce daca au studii superioare?merg la untold si apoi inapoi la bar,la hotel ca menajera,etc.
ionci23-7-2018, 18:44
nici unul dintre ele nu este dedicat votantilor pesede. ei au festivalul micilor, ziua recoltei si sarbatoarea ajutorului social.
Burdujel23-7-2018, 18:13
Traiasca Boc. Cel mai suprem primar.
CLUJEAN23-7-2018, 13:23
bine-i la amandoua
Eu23-7-2018, 14:10
Sa trăiești 100 ani ca ne trebuiesti.
Acum îmi iau și eu mălaiul.
dan23-7-2018, 11:54
le tot comparati,n-are rost...
Untoldeanu23-7-2018, 12:33
Studiu corect, făcut de un profesionist, felicitări.
Ambele festivaluri foarte reușite.

Cele mai citite ştiri din Social

3762 vizualizări
18-8-2018, 22:39
Cluj: Bătaie în grup la un semafor din Mărăști - VIDEO» Vezi tot
1888 vizualizări
20-8-2018, 11:16
Accident pe strada Oașului: ”M-am aplecat să iau telefonul pentru a răspunde și...” - FOTO» Vezi tot
1511 vizualizări
20-8-2018, 10:25
Parcare de ”barosan”, pe Aleea Bizușa din Cluj-Napoca - VIDEO» Vezi tot
1168 vizualizări
18-8-2018, 16:46
Turnul Bisericii Sfântul Mihail poate fi vizitat timp de 2 zile» Vezi tot
963 vizualizări
20-8-2018, 11:57
Cluj: Șofer certat cu logica. Era să lovească un biciclist - VIDEO» Vezi tot

Sondaj de opinie:

Dacă în toamnă ar fi alegeri parlamentare, ce partid ați vota?